Onze accreditaties, erkenningen en certificering

ISO 9001:2015 CERTIFICERING
Global Network Group is ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register Nederland. Onze ISO 9001 certificering is geregistreerd bij United Kingdom Accreditation Services (UKAS). ADR Register is onderdeel van Global Network Group. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd sinds april 2008. Als ISO 9001 gecertificeerde onderneming garanderen wij onze agentschappen, practitioners en andere belanghebbenden dat onze management systemen, processen en procedures toekomst gericht zijn en worden uitgevoerd, onderhouden en verbeterd tegen de hoogste internationale standaarden.
ISO 90003 CONFORMITEIT
Global Network Group heeft uiteenlopende software systemen en applicaties in gebruik en heeft haar eigen ICT afdeling. Alle software systemen & applicaties worden ontwikkeld, onderhouden en beheerd op basis van ISO 90003 conformiteit.
Raad voor Rechtsbijstand in Nederland (De Rechtspraak)
(update per 19 april 2018) ADR Register bericht u dat met de Raad voor Rechtsbijstand ( de Raad) afspraken zijn gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019. De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning. ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd. ADR Register stelt zich o.a. tot doel haar certificaathouders op basis van de registratie/certificering toegang tot en aansluiting bij alle markten te bieden. De recente ontwikkelingen dragen eraan bij dat voor MFN registermediators en ADR full certified mediators een gelijk speelveld ontstaat, waardoor bestaande marktbeperkingen verdwijnen. De aanstaande erkenning betekent dat ADR full certified mediators zich aanvullend kunnen inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand en in het ADR Register opgenomen als ADR certified courtmediator. Via de inschrijving bij de Raad verkrijgt de ADR certified courtmediator toegang tot de faciliteit gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijsvoorziening Rechtspraak.
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Global Network Group/ADR Register is sinds oktober 2017 toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Nederland
Global Network Group is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) geaccrediteerd als officiële WKKGZ geschilleninstantie. WKKGZ staat voor Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg. ADR practitioners gecertificeerd door ADR Register kunnen t.b.v. de Geschilleninstantie optreden als WKKGZ klachtinformateur, mediator of arbiter.
International Certification Council (ICC Council)
Global Network Group is gehouden een waarborgcommissie te hebben. De waarborgcommissie is 100% onafhankelijk. Om dit te borgen heeft Global Network Group de 'International Certification Council' opgericht. ICC Council is een in de UK geregistreerde organisatie. Haar specifieke taak is het opstellen, onderhouden en verbeteren van kwaliteitscriteria alsmede het integreren van deze criteria in de registratie en certificeringsprocessen van Global Network Group. Daarnaast houdt de ICC Council toezicht op het naleven en handhaven van de criteria. ICC Council bestaat uit experts uit het veld binnen de specifieke registratie en certificeringsscopes. Alle onze agentschappen hebben een stemgerechtigde vertegenwoordiger in de ICC Council.
International Mediation Institute (IMI)
Global Network Group is geaccrediteerd als Qualifying Assessment Program (QAP) voor het International Mediation Institute (IMI). Deze accreditatie hebben we sinds 1 september 2011. Global Network Group is geaccrediteerd voor de Afrikaanse en Europese continenten.