Persbericht benoeming Hans Gerritse

PERSBERICHT
24 maart 2018
EMCI Register heeft de heer H.J. (Hans) Gerritse aangesteld projectmanager havenmeesters/havens
Havenmeesters zijn belangrijk, voor de watersport in het algemeen, en voor de watersporters (ligplaatshouders/passanten) en de gebruikers/besturen/directies van jachthavens in het bijzonder.  Een goede havenmeester is de sleutel tot een succesvolle en veilige (jacht)haven.  
(Jacht)havens veranderen snel.  Van uitsluitend 'ligplaatsbieder' groeien (jacht)havens uit tot full multi service locaties, waar naast de traditionele havenactiviteiten ook uiteenlopende activiteiten en evenementen plaatsvinden.  Hiermee verandert het taken- en verantwoordelijkhedenpakket van de havenmeester.  De diversiteit neemt toe. Voor sommige taken zal aansluiting moeten worden gezocht bij andere/nieuwe wet- en regelgeving. 
Onafhankelijke kwaliteitsborging op basis van EMCI certificering schept duidelijkheid en structuur.  De havenmeester certificering toetst objectief en onafhankelijk of een 'match' bestaat tussen taken/verantwoordelijkheden en persoonlijke competenties.  De certificering geeft daarmee zekerheid aan watersporters, werkgever/directies, bezoekers/gebruikers/ketenpartners van de haven.  Voor de havenmeesters zelf is certificering een teken van respect & waardering voor de rol die zij vervullen en een logisch onderdeel van het persoonlijke carrière perspectief.
EMCI Register heeft de bestaande certificering van de havenmeesters aangepast, zodat aansluiting met heden en toekomst is gegarandeerd.  Naast de persoonsgebonden certificering voor havenmeesters zal EMCI Register vanaf medio 2019 ook certificering voor (jacht)havens voeren.
Hans Gerritse (1959) heeft meer dan 35 jaar ervaring in de internationale watersport.  Hans heeft jachthavens geëxploiteerd/beheerd.  Ook is Hans beëdigd/gecertificeerd jachtmakelaar en taxateur en nauw betrokken bij het mentoraat voor experts en makelaars.  Daarnaast heeft Hans ruime commerciële ervaring in de 'leisure' sector.  Als projectmanager is Hans aanspreekpunt voor de havenmeesters/ directies/besturen en verantwoordelijk voor de registratie en certificering van jachthavenmeesters en jachthavens.
EMCI Register (sinds 2004) is onderdeel van Global Network Group en heeft als kernactiviteit het registreren en certificeren binnen de maritieme sector van arbiters, experts, havenmeesters, makelaars, mediators, taxateurs.  Onze persoonsgebonden certificering wordt uitgevoerd tegen de ISO 17024 vereisten.  Onze organisatie is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds Register Nederland en met registratie bij United Kingdom Accreditation Services (UKAS).  ICC Council is toezichthouder/waarborgcommissie. Global Network Group voert diverse (internationale) accreditaties en erkenningen. EMCI Register is 100% onafhankelijk en neemt hierdoor in Nederland een unieke positie in.
Meer weten over de registratie en certificering van havenmeesters?
Neem contact op met Hans Gerritse: 06 - 5339 0749.
Meer weten over EMCI Register en onze andere registraties/certificering?
Neem contact op met Marlot Lagemaat: 088 – 0038 735 of 06 – 5067 7415.