Persbericht Seminar GoedOpKoers

P E R S B E R I C H T
JACHTMAKELAARS & EXPERTS PLEZIERVAART ORGANISEREN OP 8 NOVEMBER 2017 SEMINAR GOED OP KOERS
TOEKOMSTVISIE 2020 – 2050 WORDT ONTWIKKELD MET INSPRAAK VAN ALLE BETROKKENEN
27 augustus 2017
Jachtmakelaars & experts op weg naar de nieuwe koers 2020 - 2050
De gewijzigde economische orde na de recente financiële crisis (2008 – 2015), een sterk veranderend consumentengedrag en de vergrijzing vormen de aanleiding voor de beroepsgroep jachtmakelaars & experts pleziervaartuigen om te willen komen tot een toekomstvisie en nieuwe koers 2020 – 2050.
Op basis hiervan:
  • wordt het bestaande kwaliteitssysteem (opleiding & training, examinering, registratie & certificering, klachtrecht, permanente opleiding) doorontwikkeld en
  • wordt een nog betere aansluiting bij de huidige en toekomstige eisen en verwachtingen van kopers, verkopers en andere doelgroepen, zoals jachtbouwers, banken, verzekeraars gerealiseerd.
Seminar GoedOpKoers | 8 november 2017 | IVA Driebergen Business School
Seminar GoedOpKoers wordt gehouden op woensdag 8 november 2017 bij IVA Driebergen Business School (13.00 – 22.00 uur).
Alle informatie over het seminar is te vinden op de speciale seminarwebsite https://www.goedopkoers.nl.
Aanmelden kan uitsluitend online via https://goedopkoers.nl/aanmelden.
Programma
Op 8 november 2017 wordt informatie gedeeld en verzameld. Gepland staan een 3-tal introductie lezingen en 22 thema gerichte parallelsessies. Iedere parallelsessie staat onder leiding van een actieve professional uit de sector en heeft een IVA student als steun en toeverlaat. Iedere deelnemer kan aan 2 parallelsessies deelnemen. Aan het einde van de dag wordt op hoofdlijnen geïnventariseerd. Deelnemers krijgen verder een ontvangst met broodjes, netwerkborrel en uitgebreid lopend buffet.
Op basis van de uitkomsten van het seminar zal de beroepsgroep samen met de beroeps- en brancheorganisaties e.e.a. uitwerken.
Tijdens het vervolg seminar van 14 november 2018 wordt de toekomstvisie gepresenteerd en besproken.
Diverse organisaties waarmee jachtmakelaars en experts samenwerken, zijn nauw betrokken bij het seminar.
O.a. EMCI Register, HISWA, IVA Driebergen Business School, NBMS, NJI, overheden en YachtFocus.
Breed uitnodigingsbeleid
Voor het seminar geldt een breed uitnodigingsbeleid!
  • Watersporters zijn uitgenodigd om ervaringen en verwachtingen te delen.
  • Overheden en toezichthouders zijn uitgenodigd om de wettelijke kaders te schetsen en hoe de beroepen hierop kunnen of moeten aansluiten.
  • Jachtbouwers, eigenaren van verhuurvloten, toeleveranciers en andere watersportbedrijven zijn welkom om aan te geven hoe jachtmakelaars en experts met hen kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken.
  • Opleiders kunnen hun visie geven op de mogelijkheden m.b.t. opleiding en examinering.
  • Verzekeraars, banken en financiële instellingen zijn uitgenodigd om meet te denken over kwesties zoals waardebehoud van pleziervaartuigen en watersportbedrijven, schades & contraexpertise, taxaties, financierbaarheid, verkopen & overdragen van pleziervaartuigen en watersportondernemingen.
  • Beroeps- en brancheorganisaties, samen met de makelaars en experts zelf, zijn aanwezig om hun visies in te brengen en te luisteren naar de andere stakeholders.
Kortom: we willen een zo breed mogelijk deelname veld om niets te missen en de verbinding zo breed mogelijk te maken.
Doe mee en kom naar dit seminar!
Bewezen trackrecord
Jachtmakelaars en expert hebben in het recente verleden bewezen in eigen beheer succesvol een transitie te kunnen uitvoeren. In de jaren 2002 – 2004, na de wettelijke afschaffing van de beëdiging en titelbescherming in Nederland, is de beroepsgroep erin geslaagd in eigen beheer een professioneel onafhankelijk kwaliteitssysteem tot stand te brengen. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de ISO 9001 vereisten en staat onder toezicht van Lloyds Register en ICC Council. Geïnspireerd door dit succes en deze ervaring wordt via het seminar GoedOpKoers een eensgezinde en toekomstbestendige koers naar 2050 bepaald.
Meer weten over seminar GoedOpKoers?