Klachten

Versie: januari 2018
Alle informatie over klacht- & tuchtrecht en geschiloplossing & arbitrage overzichtelijk op een rij!
Global Network Group kent:
(1) disciplinair klacht- en tuchtrecht
(2) geschilbemiddeling, (niet) bindend advies en arbitrage
(3) interne onderzoek
(4) collegiale counselling voor geregistreerde/gecertificeerde practitioners