Nieuws

EMCI REGISTER | NIEUWS
25 januari 2019 | dossiers tijdelijke kentekens (RDW), verzegeling vuilwatertanks pleziervaartuigen (motie D'66), inspraak milieu zone binnenwateren Amsterdam, vacatures, vaardighedenaudits (praktijkexamens)
Dossier afschaffing (tijdelijke) kentekens watersport (RDW)
De voorgenomen RDW maatregel heeft grote nadelige gevolgen voor de handel in snelle vaartuigen (nieuw en gebruikt) en benadeelt importeurs, bouwers, experts en makelaars. EMCI Register is tegen deze afschaffing. In januari 2019 heeft overleg plaatsgevonden met RDW waarin RDW heeft toegezegd met een aangepaste regeling te komen die tegemoet komt aan de ingebrachte bezwaren. RDW verwacht rond 1 maart 2019 met bijzonderheden te komen. EMCI Register wordt bij het overleg vertegenwoordigd door branchorganisatie Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI).

Dossier verzegeling vuilwatertanks pleziervaart (motie D'66)
De bezwaren zijn kenbaar gemaakt bij de minister van infrastructuur & waterstaat, inspectie leefomgeving & transport (ILT) en diverse politieke partijen. De motie verplicht de minister met een plan te komen. EMCI Register vindt de motie ondoordacht en in de huidige vorm niet uitvoerbaar. Inmiddels is toegezegd dat de minister de sector consulteert en betrekt bij de planvorming.​ Ook in dit dossier wordt EMCI Register vertegenwoordigd door branchorganisatie NJI.​

Openbare consultatie Gemeente Amsterdam m.b.t. milieuzone binnenwateren
De gemeente Amsterdam overweegt de instelling van een vaarverbod voor vaartuigen met een aandrijving op fossiele brandstof. Dit voornemen kan grote gevolgen hebben voor de vaarmogelijkheden met pleziervaartuigen in de Amsterdamse binnenwateren, inclusief de staande masten-route. Iedereen, dus ook watersporters en indirect belanghebbenden zoals experts en jachtmakelaars, kunnen tot 6 februari 2019 een officiële reactie geven op de plannen. EMCI Register beoordeelt de plannen als te radicaal en is bezorgd over de mogelijk neveneffecten. Mogelijke neveneffecten zijn de aantasting van de staande masten-route of onevenredige belastingheffing op pleziervaartuigen met fossiele brandstofaandrijving. Het is belangrijk dat watersporters en beroepsprofessionals zoals experts pleziervaartuigen en jachtmakelaars hun mening en visie kenbaar maken.
Link naar de plannen:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/nota-varen-deel-1/?fbclid=IwAR1hJUQTMa-ipSuAWU2uEwFIybTKm1RiuVEZn8njCruxDtgFuMrrMjyh1kA​
Link naar het inspraakformulier:
https://www.amsterdam.nl/formulieren/bestuur-organisatie/overige/inspraakform-varen/​

Vacatures IVA Driebergen
Bij IVA Driebergen zijn twee nautische vacatures.
1. docent bedrijfsmanagement jachtbouw- en watersportindustrie
2. docent nautische vaktechniek
Natuurlijk is het belangrijk dat professionals uit de sector deze vacatures invullen. Meer informatie en direct reageren via de link: https://www.iva-driebergen.nl/over-iva-driebergen/vacatures/​

Vacature Jachtmakelaardij De Valk Zeeland
Bij jachtmakelaardij De Valk Zeeland is ruimte voor een beginnend of ervaren jachtmakelaar.
Voor verdere informatie contact opnemen met Nick Lanting, 0166 601000 of nlanting@devalk.nl
Verdere informatie via de link: https://www.devalk.nl/nl/De-Valk/23/Vacatures.html​

Vaardighedenaudits experts pleziervaartuigen en makelaars
Vanaf 1 januari 2019 is de vaardighedenaudit ingevoerd. Deze audit is verplicht om te worden gecertificeerd tegen het full level. De audit is de 'opvolger' van en uitgebreider dan de vaardighedentoets. De vaardighedenaudit toetst op de volgende aspecten:
 • kennis: getoetst op basis van CPD punten binnen de associate periode en het praktijk portfolio
 • vaardigheden: getoetst via het portfolio en audit-opdrachten
 • ervaring: getoetst op aantoonbare ervaring binnen het beroep, gemeten in ervaringsjaren of een equivalent in opdrachten of omzet
 • actief: vaststelling of het bedrijf en de practitioner daadwerkelijk actief zijn in de markt binnen de scope en het beroep
 • processen: vaststelling of het bedrijf en de practitioner de scope gerelateerde processen op de orde hebben, zoals bijvoorbeeld derdengeldenbeheer
Hans Gerritse is auditor voor de jachtmakelaars. Ties van Os zou de 2e auditor zijn. Na het overlijden van Ties wordt gewerkt aan het aanstellen van een 2e auditor. Albert de Roos is auditor voor de experts pleziervaartuigen. Alle audits staan onder toezicht van LLoyds Register in het kader van onze ISO certificering. Verder worden de audits gereviewed door een onafhankelijke auditor, de heer Hans van Gorkum.

Iedere associate certificaathouder die nog geen vaardighedentoets heeft, wordt voor het aflopen van de associate termijn opgeroepen voor de vaardighedenaudit. Indien de vaardighedenaudit niet wordt gedaan of niet met een voldoende resultaat wordt afgerond, kan geen omzetting naar het full level plaatsvinden.
7 januari 2019 | Vacature, dossier RDW, dossier verzegeing vuilwatertaken pleziervaart
Nieuwjaarswens
We wensen iedereen een gezond en succesvol 2019 toe. We hopen dat 2019 iedereen brengt wat hij/zij ervan verwacht. Van onze kant zetten we vol in op de uitrol van 'GoedOpKoers'. De koers is uitgezet en we zijn gestart! Yes!

Vacature Sales Medewerker / junior jachtmakelaar De Boarnstream
Jachtwerf en jachtmakelaardij De Boarnstream is op zoek naar versterking van haar markering- & salesteam. Het betreft een dienstverband voor 32-38 uren/week. Heb je interesse? Stuur je CV naar mevrouw Wies Hokwerda (directeur / EMCI full certified yachtbroker) via email info@boarnstream.com.

RDW / tijdelijke registratie snelle vaartuigen
E.e.a. is opgepakt en in gang gezet. Via onze partner/gemachtigde Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) is het overleg met RDW opgestart. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Verzegeling vuilwatertanken pleziervaartuigen
Op 26 november 2018 is de motie van het kamerlid Tjeerd de Groot (D'66) m.b.t. de verzegeling van vuilwatertanken aangenomen. Zie de link hieronder voor de motie en de betreffende kamerstukken. Naar onze opvatting is de strekking van de motie niet uitvoerbaar en de onderbouwing flinterdun. Net als bij RDW kwestie is ook hier niet correct geconsulteerd. Immers, de meeste branche-, beroeps- en consumentenorganisaties zijn niet gehoord. EMCI Register onderschrijft de nut en noodzaak van milieu beschermende maatregelen; echter: deze dienen wel realistisch en uitvoerbaar te zijn. EMCI Register sluit zich aan bij een bredere coalitie die bezwaar maakt tegen de werking van deze motie en die de minister adviseert tot andere maatregelen te komen. EMCI Register heeft NJI gemachtigd m.b.t. deze kwestie mede namens EMCI Register te handelen.
Link naar motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2018D56590&fbclid=IwAR2hFwNBphTOdMvXfe_ntq_015jZAIEc5Ghda5Ub4WafVQLPUJjlSqpU3aE&id=2018Z22176
21 december 2018 | protest tegen afschaffing tijdelijke handelarenregistraties snelle vaartuigen
De RDW heeft aangekondigd dat per 15 april 2019 het (tijdelijke) handelaarsregistratie kenteken komt te vervallen als onderdeel van nieuwe RDW richtlijnen.
Wellicht heb je de RDW brief inmiddels ook persoonlijk ontvangen.
 • Dit besluit en deze nieuwe richtlijn heeft grote schadelijke gevolgen voor sommige bouwers, experts, handelaren en makelaars, en dus voor sommige EMCI certificaathouders.
 • Immers: de YY kentekens worden gebruikt voor o.a. proefvaarten van nieuwe en gebruikte vaartuigen. Met de nieuwe maatregel moet het pleziervaartuig eerst op naam worden gesteld, zodat een ongewenste waardedaling tot stand komt. Ook is onduidelijk hoe bij een 'onverwachte' klant het verplichte nummer snel kan worden verkregen. Verder is het besluit niet doordacht op juridische neven effecten. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met diefstal en proefvaart schades die onder verantwoordelijkheid van de kentekenhouder (het bedrijf) zich aandienen.
 • Het is jammer en opvallend dat veel consumenten- en beroepsorganisaties niet door RDW zijn geconsulteerd en geïnformeerd m.b.t. het besluit en nieuwe richtlijnen. Ook EMCI Register is niet betrokken geweest bij en niet geïnformeerd over e.e.a.
 • Het is om voor de hand liggende redenen belangrijk dat in goed overleg wordt geprobeerd e.e.a. terug te draaien of aan te passen. En als dat niet lukt, dat dan een formele bezwaarprocedure wordt gestart.
 • Ons initiatief en project GoedOpKoers richt zich op samenwerking en gezamenlijk handelen. We hebben v.w.b. deze kwestie Metaalunie/NJI gemachtigd mede namens EMCI Register op te treden, zodat onze certificaathouders collectief zijn vertegenwoordigd en jullie belangen worden geborgd.
 • We roepen jullie op om jullie mening en visie over dit onderwerp met ons te delen. Stuur mij een email zodat we jullie visie/standpunt kunnen inbrengen.
8 & 13 DECEMBER 2018 | CPD BIJEENKOMSTEN VOOR EXPERTS, MAKELAARS & TAXATEURS
Op 8 en 13 december worden een tweetal super leuke en inhoudsgerichte CPD bijeenkomsten georganiseerd voor experts, makelaars & taxateurs. Hou deze dagen vrij! Programma, uitnodiging en inschrijfformulier volgen op korte termijn.
*Zaterdag 8 december: werkbezoek bij Dintra Transmissies (Putten)
*Donderdag 13 december: gecombineerd werkbezoek Gemini Teakdekken, Ventis Scheepstimmerwerk & Brasker Masten (Enkhuizen)
14 NOVEMBER 2018 | KICK-OFF MEETING GOEDOPKOERS & NETWERKBORREL
Na anderhalf jaar gesprekken en inventariseren gaan we VAN spreken NAAR doen en uitvoering. We gaan van start. Op 14 november as 'dopen' we kort en krachtig het plan van aanpak. Aansluitend netwerkborrel.
Waar? Haje Restaurant Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein
Wanneer? Woensdag 14 november 2018
Tijden? Van 19.00 tot 21.00 uur
Programma? Ontvangst, korte presentatie, netwerkborrel
Kosten? Geen
Aanmelden? Verplicht, volg de link: https://globalnetworkgroup.wufoo.eu/forms/kickoff-goedopkoers-14112018/
Geen tijd maar wel meer willen weten? Bel of mail!
6 NOVEMBER 2018 | VACATURE
Omschrijving:
Een jacht/scheepsmakelaardij in het hart van Friesland zoekt een enthousiaste en ervaren verkoper/jachtmakelaar met hart voor het bedrijf. Als jachtmakelaar verricht je o.a. de volgende werkzaamheden:Klanten ontvangen op kantoor en in de verkoophaven, Het begeleiden van bezichtigingen, proefvaarten e.d. Het actief benaderen van kopers en verkopers, Het in verkoop nemen van (gebruikte) boten, Verantwoordelijk voelen voor de boten van onze klanten, Ondersteuning van alle verder voorkomende activiteiten die in de haven voorkomen.
Jouw profiel:Een MBO/HBO werk- en denkniveau, Enthousiast met een commerciële instelling, Service- en klantvriendelijkheid vindt jij belangrijk, Een sterke aantoonbare affiniteit met de watersport, Je beheerst het Nederlands, Duits en Engels, Je hebt een collegiale houding, doorzettingsvermogen en een positieve werkmentaliteit, Je bent gecertificeerd of bent bereidheid tot certificering
Het aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een prachtig bedrijf in het hart van de Friese watersport. Binnen de organisatie is ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Het gaat om een dienstverband van minimaal 32 uur.
Belangstelling / solliciteren:
Neem contact op met Marlot Lagemaat (0650677415). Zij geeft je gegevens door aan het bedrijf. Indien het bedrijf belangstelling heeft, nemen zij zelf contact met jou op; bij geen belangstelling informeer Marlot jou hierover.
6 NOVEMBER 2018 | PILOT BEDRIJFSFINANCIERING ABN AMRO BANK
Belangstelling voor de pilot bedrijfsfinanciering? Lees alles erover in het EMCI emailbericht van 30 oktober 2018.
ABN AMRO zoekt serieuze watersportbedrijven voor de pilot bedrijfsfinanciering.
Mail kwijt of niet ontvangen? Bel of mail en we sturen het bericht door.
10 SEPTEMBER 2016 | PUBLICEER UW SEO WOORDEN & DETAILS IN UW BEDRIJFSPROFIEL
N I E U W
Het is vanaf nu mogelijk om uw SEO woorden & details toe te voegen aan uw bedrijfsprofiel op de website www.adr-register.com.
Uw openbare bedrijfs- en persoonlijke profiel zijn aan elkaar gekoppeld. Uiteraard alleen voor onze practitioners!
Procedure
(1) Mail ons uw SEO woorden & details
(2) Wij voegen dit toe aan uw bedrijfsprofiel
(3) Dus: simpel, snel en geen kosten!
Toelichting
 • Het draait om vinden en gevonden worden.
 • Zoekmachines gebruiken SEO woorden & details. Met SEO woorden en details wordt de vind- en zichtbaarheid van uw profiel sterk verbeterd. Zoekers vinden u makkelijker.
 • Uit door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat de meeste bezoekers van onze register websites zoeken op en via de bedrijfsprofielen. Logisch dus om hier de SEO woorden & details aan toe te voegen zodat de bedrijfsprofielen nog beter en makkelijker worden gevonden.
 • De website en profielen zijn zodanig ingericht dat zoekmachines ook deze bedrijfs- en persoonsgebonden profielen vinden. Zoekmachines vinden dus zowel de websites als alle profielen.
 • I.v.m. privacy en andere wettelijke beperkingen voeren wij de SEO woorden voor u in en kunt u dit niet zelf doen.
Meer weten?
Lees het informatie artikel over SEO woorden & details op onze website.
Klik hier om meer te lezen.
15 AUGUSTUS 2016 | REGISTRATIE VAN SPECIALISATIES NU MOGELIJK VOOR EMCI CERTIFICAATHOUDERS
Vanaf nu is het mogelijk om in je persoonlijke EMCI profiel diverse specialisaties zichtbaar te maken. Handig en nuttig! De bezoekers van je profiel hebben zo direct een compleet beeld van jouw activiteiten, kennis en vaardigheden. Alles over de specialisaties staat op de EMCI website; klik hier om meer te lezen. Verder zichtbaar in je profiel: (1) beroep (2) certificaatnummer (3) begin / einddatum van je certificaat. Indien full certified: hier is geen einddatum maar N.A. (not applicable) ingevuld.

Aanmelden specialisaties: email je opgave naar het EMCI secretariaat. Aan de registratie van sommige registraties zijn voorwaarden gesteld. Stuur voor deze specialisaties het gevraagde bewijs mee!
1 APRIL 2016 | BEMANNING OFFICE OPERATIONS GLOBAL NETWORK GROUP
Global Network Group werkt vanuit Nederland (focus: Europa) en Zuid Afrika (focus: Afrika).
Onze bemanning:
GLOBAL NETWORK GROUP | AFRIKA
 • mevrouw Theresa Du Preez
 • Giel Tettelaar
GLOBAL NETWORK GROUP | EUROPA
 • mevrouw Marlot Lagemaat
 • mevrouw Heather Vanderbilt
19 AUGUSTUS 2015 | WIJZIGINGEN CPD (PERMANENTE OPLEIDING)
 • Er zijn enkele wijzigingen m.b.t. de CPD (permanente opleiding)
 • Alle wijzigingen zijn mede tot stand gekomen op basis van de vorig jaar uitgevoerde CPD enquête
 • U ontvangt in september 2015 het aangepaste CPD reglement + uitgebreide toelichting. Hierop vooruitlopend:
 • Gewijzigde online invoer: U voert uitsluitend de datum, het aantal punten en de categorie in. Alle invoervelden zijn voorgeprogrammeerd. De invoer wordt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd. U hoeft dus geen omschrijving van de activiteit en de organisator in te voeren. Van alle oude invoer is uiteraard een back up gemaakt.
19 AUGUSTUS 2015 | ONTWIKKELINGEN MEDIATIONWET NEDERLAND
 • Begin juni 2015 heeft de VVD 2ekamer fractie de initiatief mediation wetten ingetrokken.
 • Aansluitend heeft het kabinet, bij monde van minister van justitie Ard van der Steur, aangekondigd nieuwe wetsvoorstellen te zullen indienen.
 • Op 29 juni 2015 heeft een verkennend ronde tafel gesprek plaatsgevonden op het ministerie van justitie waarbij alle spelers, waaronder ADR Register, aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk geworden dat de nieuwe wetsvoorstellen afwijken van de vorige, nu ingetrokken, wetsvoorstellen. Als specifiek positief heeft ADR Register ervaren het onder de aanwezigen breed gedeelde gevoel dat (1) niet alle mediators zullen kiezen voor de beëdigde status zodat ook een kwaliteitsregistratie en oplossing voor niet beëdigde mediators tot stand moet komen en dat (2) inzet op het voorkomen van conflicten en geschillen onderdeel van de communicatie rondom de wet moet zijn.
 • Het ministerie werkt eraan begin september 2015 de nieuwe voorstellen gereed te hebben zodat in september / oktober 2015 de (verkorte) consultatie kan plaatsvinden. Aansluitend wordt (1) advies gevraagd aan de Raad van State en zal (2) behandeling door de 2e en 1e kamer plaatsvinden. Bij een optimaal verlopend tijdspad zou de wet dan begin 2016 een feit kunnen zijn.
 • ADR Register ziet de nieuwe wetsvoorstellen met belangstelling tegemoet. Wij zullen u inhoudelijk informeren zodra e.e.a. beschikbaar is. Wordt vervolgd!