In Memoriam Ties van Os

3 januari 2018

IN MEMORIAM TIES VAN OS
(17 april 1957 - 29 december 2018)


Op 29 december 2018 is de heer Ties van Os overleden. Een skiongeval en opvolgende hersenbloeding zijn Ties fataal geworden. Ties was sinds de oprichting van EMCI Register gecertificeerd maritiem makelaar en taxateur en daarmee 1 van de certificaathouders van het 1e uur.

Ties heeft voor de kwaliteitsborging van de Nederlandse maritieme makelaars en taxateurs veel betekend. Vele jaren was Ties voorzitter van de scholingscommissie en belast met het toezicht op de opleiding tot jachtmakelaar. Als lid van de waarborgcommissie draaide Ties actief mee aan de knoppen van het lange termijn beleid m.b.t. de certificering en de inrichting van het beroep jachtmakelaar/taxateur. Thans was Ties directeur van de coƶperatie NLyachts.com. Wij waren met elkaar in gesprek over zijn rol binnen de nieuwe audit structuur m.b.t. de periodieke hercertificering.

Naast zijn bestuurlijke werk was Ties actief als aankoopmakelaar & taxateur vanuit zijn eigen bedrijf Scheepsmakelaardij Enkhuizen. Ties was een goed en enthousiast zeezeiler en had tal van nevenactiviteiten binnen het maritieme circuit. Zo was Ties jarenlang verbonden als redacteur aan ondermeer de tijdschriften Spiegel der Zeilvaart en Zeilen.

Ties was altijd actief en betrokken. Waar anderen stopten, ging Ties door. Onvermoeid, vanuit een grote kennis van zaken en uitgebreide dossier kennis. Markant. Niet onopgemerkt. Compromisloos. Ties had een absolute en uitgesproken eigen mening. Niet altijd makkelijk dus, en: je wist wel precies wat je aan Ties had en waar je stond. We herinneren ons mooie en intensieve momenten. Kleurrijk zijn de herinneringen aan de gezamenlijke deelname aan diverse edities van de Klassieke Schepen Beurs. Memorabel zijn de felle debatten over koers en kwaliteit. Bijzonder is en blijft dat zowel bij goede als slechte tijden uiteindelijk alles uitgesproken en opgelost werd, zodat de gezamenlijke weg open bleef.

Met Ties is een 'instituut' niet meer onder ons.

Ties, we zullen je missen en niet vergeten.

Namens het gehele EMCI team wensen we zijn zoon Thijs, familie en dierbaren van Ties sterkte en kracht om dit verlies een plaats te geven en de mooie herinneringen te koesteren.

Ties, rust zacht!

Namens EMCI Register,
Marlot Lagemaat
Robert Tettelaar