Agentschappen

OVER AGENTSCHAPPEN
Wereldwijd stelt Global Network Group agentschappen aan voor haar registers en keurmerken zodat voor iedere (kandidaat) certificaathouder een lokaal of een sector gericht aanspreekpunt beschikbaar is. De taken en bevoegdheden kunnen per agentschap verschillen. Hiertoe sluit Global Network Group met ieder agentschap een overeenkomst.
Agentschappen worden betrokken bij het beheren en doorontwikkelen van de scope gerelateerde registers & directories en kunnen hun (oud) studenten, cursisten en leden direct voordeel bieden. Agentschappen hebben dus een voorsprong op opleiders en organisaties die geen agentschapsovereenkomst sluiten. 
Een agentschap kan geaccrediteerd zijn voor:
 1. Beroepsopleidingen
 2. Permanente opleiding (CPD/PE programma)
 3. Organiseren en afnemen van examens (tests)
 4. Samenstellen en aanleveren van certificeringsdossiers
VOORDELEN VOOR AGENTSCHAPPEN
Het zijn van agentschap betekent direct voordeel voor uw (oud) studenten, cursisten, leden en voor uw eigen organisatie.
 • Mogelijkheden beschikbaar met betrekking tot maatwerk (syb)typing, kennis- en vaardighedentoetsen
 • Aparte tariefafspraken mogelijk voor uw (oud) studenten, leden
 • Automatische erkenning zonder kosten van uw aanbod permanente opleiding (CPD programma)
 • 1 zetel met stemrecht in de ICC Council
 • En meer: het is voor ieder agentschap mogelijk om meer en vergaande, exclusieve maatwerkafspraken te maken
AGENTSCHAP ZIJN BETEKENT
 • Directe verbetering van uw concurrentiepositie t.o.v. niet aangesloten concurrenten;
 • Actief betrokken zijn bij en zelf bijdragen aan de doorontwikkeling van de scope gerelateerde registers & directories en dus altijd een informatievoorsprong hebben;
 • Agentschap zijn is altijd een win-win voor alle betrokkenen.
Interesse gewekt? Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie!