Voor practitioners

1. EMCI GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD REGISTER-HAVENMEESTER
Beroepsomschrijving EMCI register-havenmeester
 • De havenmeester is gastheer voor de ligplaatshouders & passanten en operationeel verantwoordelijk voor de logistiek en veiligheid in en rond de jachthaven.
2. EMCI GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD MARITIEM-REGISTER-ARBITER
Beroepsomschrijving EMCI maritiem-register-arbiter
 • De EMCI gecertificeerde maritieme registerarbiter doet, zelfstandig of als lid van een arbitragecommissie, in opdracht van de partijen een bindende uitspraak en legt de uitspraak vast in een slotdocument of arbitrair vonnis.
De registratie en certificering van arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars wordt uitgevoerd door het ADR Register. Indien een persoon als arbiter is geregistreerd & gecertificeerd bij het ADR Register en een maritieme professional is en daadwerkelijk actief is in de maritieme sector wordt deze persoon ook geregistreerd als EMCI maritiem register-arbiter.

Alle EMCI geregistreerde en gecertificeerde maritieme experts (marinesurveyors | yachtsurveyors) voldoen aan de registratie en certificeringseisen die het ADR International Register stelt ten aanzien van arbiters. Op grond hiervan worden alle EMCI maritieme experts automatisch in het ADR International Register opgenomen als arbiter tenzij de EMCI maritiem expert afziet van deze aanvullende registratie en de aanvaarding ervan weigert. Voor het Continuing Professional Development (CPD) programma geldt een uitzonderingsbesluit, namelijk dat de EMCI maritieme experts die hun ADR arbiter registratie hebben aanvaard alleen aan het EMCI CPD programma behoeven te voldoen. Alle EMCI maritieme arbiters vallen voor wat betreft hun arbitrage activiteiten en diensten onder de ADR Register gedragsregels en procedure vereisten. Indien u wilt registreren en certificeren als EMCI maritiem registerarbiter neemt u contact op met het ADR Register.
3. EMCI GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD MARITIEM-REGISTER-EXPERT
3a. EMCI register-expert pleziervaartuigen
Beroepsomschrijving EMCI register-expert pleziervaart
 • De expert doet in opdracht van één of meer partijen een uitspraak over een pleziervaartuig met betrekking tot de technische staat en/of de waarde.
 • De expert pleziervaartuigen is gespecialiseerd in pleziervaart ('non-commercial shipping').
3b. EMCI register-marinesurveyor
Beroepsomschrijving EMCI register-marinesurveyor
 • De marinesurveyor doet in opdracht van één of meer partijen een uitspraak over een schip of pleziervaartuig met betrekking tot de technische staat en/of de waarde.
 • De marinesurveyor is gespecialiseerd in alle schepen en pleziervaartuigen.
4. EMCI GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD MARITIEM-REGISTER-MAKELAAR
4a. EMCI register-makelaar woonarken & woonschepen
Beroepsomschrijving EMCI register-makelaar woonarken & woonschepen
 • De makelaar woonarken & woonschepen bemiddelt tussen meer partijen met het doel tussen en in opdracht van partijen een transactie van koop en verkoop tot stand te brengen dan wel het leveren van een substantiële (deel)bijdrage aan een transactie van koop en verkoop.
 • De makelaar woonschepen-woonarken is gespecialiseerd in varende en drijvende woonarken-woonschepen, ligplaatsen en bijbehorende ligplaats- en woonvergunningen.
4b. EMCI register-scheepsmakelaar
Beroepsomschrijving EMCI register-scheepsmakelaar
 • De scheepsmakelaar bemiddelt tussen meer partijen met het doel tussen en in opdracht van partijen een transactie van koop en verkoop tot stand te brengen dan wel het leveren van een substantiële (deel)bijdrage aan een transactie van koop en verkoop.
 • De scheepsmakelaar is gespecialiseerd in beroepsvaartuigen ('commercial shipping') en hiermee samenhangende aangelegenheden, zoals beheer, crewing, lading.
4c. EMCI register-jachtmakelaar
Beroepsomschrijving EMCI register-jachtmakelaar
 • De jachtmakelaar bemiddelt tussen meer partijen met het doel tussen en in opdracht van partijen een transactie van koop en verkoop tot stand te brengen dan wel het leveren van een substantiële (deel)bijdrage aan een transactie van koop en verkoop.
 • De jachtmakelaar is gespecialiseerd in pleziervaartuigen ('non-commercial shipping') en ligplaatsen.
5. EMCI GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD MARITIEM-REGISTER-MEDIATOR
Beroepsomschrijving EMCI maritiem-register-mediator
 • De EMCI gecertificeerde maritieme registermediator is een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar die de partijen begeleidt bij vrijwillige besprekingen en onderhandelingen waarin de partijen gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter, onder leiding van de mediator, een oplossing tot stand brengen en vastleggen in een bindend slotdocument.
De registratie en certificering van arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars wordt uitgevoerd door het ADR Register. Indien een persoon als mediator is geregistreerd & gecertificeerd bij het ADR Register en een maritieme professional is en daadwerkelijk actief is in de maritieme sector wordt deze persoon ook als EMCI certificaathouder geregistreerd als EMCI maritiem mediator. Alle EMCI maritieme mediators vallen voor wat betreft hun mediation activiteiten en diensten onder ADR Register gedragsregels en procedure vereisten. Indien u wilt registreren en certificeren als EMCI maritiem mediator neemt u contact op met het ADR Register.
6. EMCI GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD MARITIEM-REGISTER-TAXATEUR (EMCI-MASTER-APPRAISER)
Beroepsomschrijving EMCI maritiem-register-taxateur
 • De taxateur stelt onafhankelijke taxatie rapporten en verklaringen op, voor alle doeleinden en onder alle omstandigheden.
Alleen mogelijk als aanvullende certificering voor de full certified maritieme makelaars en experts. Uitgesloten voor associate certified maritieme makelaars en experts. De aanvullende vaardighedentoets maritiem taxateur moet zijn behaald.