Certificeringslevels

BESCHIKBARE CERTIFICERINGSLEVELS VOOR EMCI PRACTITIONERS EN HUN BEDRIJVEN
Versie: augustus 2016
Global Network Group | EMCI Register voert verschillende registratie en certificeringslevels.
Accredited agency (geaccrediteerd agentschap)
 • Bedrijfsgebonden level
 • Het bedrijf is geaccrediteerd voor 1 of meer van de volgende gebieden: (1) beroepsopleidingen, (2) permanente opleiding (CPD/PE), (3) organiseren en afnemen van examens, (4) registratiehandelingen
Associate registered and certified (associate geregistreerd en gecertificeerd)
 • Persoonsgebonden level
 • De certificaathouder behoeft nog niet te hebben voldaan aan de (gehele) ervarings- en vaardighedentoets
 • De certificaathouder heeft tenminste de beroepsopleiding afgerond. De associate status wordt 1-malig en voor een maximale periode van vijf (5) aaneengesloten jaren toegekend
 • De certificaathouder dient te voldoen aan de periode (onderhouds) vereisten
Basic Registration (basis registratie)
 • Bedrijfsgebonden level
 • Het bedrijf staat ingeschreven in de kamer van koophandel of de eigenaar is actief als ZZP'er
 • Aan het bedrijf zijn 1 of meerdere gecertificeerde personen gekoppeld
Expelled (geroyeerd)
 • Certificaat gebonden level
 • Het certificaat is definitief ongeldig verklaard en aan de certificaathouder ontnomen
 • Het royement wordt voor maximaal 1 kalenderjaar in het openbare register vermeld; nadien wordt de certificaathouder uit het register verwijderd
 • De reden van schorsing is bekend bij de certificaathouder doch wordt niet vermeld in het openbare register
Full registered and certified (full geregistreerd en gecertificeerd)
 • Persoonsgebonden level
 • De certificaathouder heeft aan alle vereisten voldaan
 • De full status wordt voor onbepaalde tijd toegekend onder de voorwaarde dat de certificaathouder blijft voldoen aan de periodieke (onderhouds)vereisten
Honorary practitioner (ere practitioner)
 • Persoonsgebonden level
 • Alleen beschikbaar voor professionals op voordracht van de ICC Council, een vakorganisatie of belangenvereniging dan wel op basis van een directiebesluit van Global Network Group / EMCI Register
 • Niet beschikbaar voor bedrijven
Practitioner of excellence (practitioner van verdienste)
 • Persoonsgebonden level
 • Alleen beschikbaar voor professionals op voordracht van de ICC Council, een vakorganisatie of belangenvereniging dan wel op basis van een directiebesluit van Global Network Group / EMCI Register
 • Niet beschikbaar voor bedrijven
Suspended (geschorst)
 • Certificaat gebonden level
 • Het certificaat is tijdelijk ongeldig, bijvoorbeeld als gevolg van een tuchtrechtelijke maatregel.
 • Een schorsing kan maximaal 1 kalenderjaar duren.
 • De reden van de schorsing is bekend bij de certificaathouder doch wordt niet vermeld in het openbaar register. Ook worden hierover geen mededelingen gedaan aan derden. De schorsing zelf is uiteraard zichtbaar in het openbare register.