Erkende opleiding/examens havenmeesters

LIJST VAN ERKENDE OPLEIDINGEN/EXAMENS VOOR HAVENMEESTERS
Versie: maart 2018
EMCI contactpersoon voor havenmeesters: de heer Hans Gerritse (mobiel 06 5339 0749)
 • Om te kunnen registreren en certificeren bij EMCI Register als havenmeester dient de havenmeester tenminste 4 opleidingen/examens uit de lijst van erkende opleidingen/examens voor havenmeesters met voldoende resultaat te hebben afgerond.
 • Jouw onderwerp niet in de lijst? Via een individueel dispensatieverzoek kunnen ook niet opgenomen onderwerpen worden geaccepteerd en worden toegevoegd aan de lijst.
 • De havenmeester kiest dus zelf welke programma's hij/zij volgt!
 • Hiermee wordt de diversiteit van het beroep gerespecteerd.
Overzicht erkende opleidingen/examens voor havenmeesters
 • AOV certificaat (Algemene Ondernemers Vaardigheden Horeca)
 • Basiskennis nationale wet- & regelgeving
 • BHV (bedrijfshulpverlening)
 • Brandbestrijding (o.a. STCW certificaten)
 • Communicatie
 • Computervaardigheden, bijvoorbeeld Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint)
 • Conflicthantering
 • EHBO inclusief reanimatie | bedrijfshulpverlening
 • Gaskeurmeester
 • Gastheerschap voor gasten, schepen & jachten
 • Horeca (o.a. vakbekwaamheid cafébedrijf, sociale hygiëne & veiligheid)
 • Incidenten & calamiteiten 'handling' (o.a. STCW certificaten)
 • KAM (certificaat Kwaliteit Arbeidsomstandigheden Milieu)
 • Marifoon certificaat (Marcom A, Marcom B, Basis)
 • Nautische wet- & regelgeving (o.a. ex Nautop certificaten)
 • RYA certificaten (Royal Yachting Association)
 • SVH certificaat sociale hygiëne (Stichting Vakbekwaamheid Horeca)
 • Technische scheepskennis (o.a. MAROFF / STCW certificaten, oriëntatie scheepstechniek maritieme makelaars)
 • Vaarbewijs I & II
 • Veiligheid (o.a. STCW certificaten)
 • Veilig hijsen pleziervaartuigen (o.a. HISWA)
 • Overige horeca opleidingen en certificaten (ter beoordeling van EMCI Register)
 • Overige milieu opleidingen en certificaten (ter beoordeling van EMCI Register)
 • Overige nautische opleidingen en certificaten (ter beoordeling van EMCI Register)
Toelichting
Persoonlijk registratie/certificeringsdossier
Iedereen die bij EMCI Register registreert/certificeert is verplicht een persoonlijk dossier aan te leveren, zodat kan worden beoordeeld of hij/zij voldoet aan de eisen. Voor de havenmeesters bestaat het dossier uit:
1. Aanmeldingsformulier
2. Verklaring omtrent gedrag
3. Twee aanbevelingsbrieven
4. Curriculum vitae
5. Bewijs van verzekering voor aansprakelijkheid (dient de haven te hebben)
6. Minimaal 4 diploma's/certificaten uit de lijst van toegelaten kennis/vaardigheidsonderwerpen overleggen
Associate of full certificering
Indien minder dan 2 jaar ervaring: associate certificering
Indien meer dan 2 jaar ervaring: full certificering
Kosten
1-malig bij aanmelden: € 97,50 ex BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage: € 97,50 ex BTW / vol kalenderjaar
Spil, veelzijdig en alleskunner
In  jachthavens geeft het havenbeheer en daarbij de rol van de havenmeester nogal eens aanleiding tot stevige discussies. Iedereen wijst voor alles vaak naar de havenmeester. Het beeld is helder: de havenmeester is de spil, spin in het web, veelzijdig, alleskunner.
Verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele gang van zaken
De dagelijkse operationele gang van zaken in een jachthaven is (meestal) het werk van de havenmeester. De havenmeester zorgt voor de steigers, toiletgebouwen, kleine technische reparaties , contact met ligplaatshouders of leden, is verantwoordelijk bij storm, nacht en ontij, regelt de ligplaatsen en de botenberging (wal, loods), heeft soms ook horeca functies, waakt in alle opzichten over de veiligheid van de schepen, watersporters, gasten, gebouwen, stuurt soms ook andere medewerkers of ingehuurde krachten aan, zoals tuinmannen, schoonmakers, klusjesmannen, horeca medewerkers. De havenmeester is zowel voor het bestuur of de directie van de jachthaven als de gebruikers van de haven (ligplaatshouders, passanten, andere gebruikers) het centrale aanspreekpunt. Uiteraard bepaalt de omvang van de jachthaven in belangrijke mate de taken en verantwoordelijkheden van de havenmeester.
Het takenpakket groeit ......
Jachthavens krijgen in de huidige tijd meer functies dan uitsluitend het bieden van veilige ligplaatsen. De havens worden in toenemende mate ook gebruikt voor evenementen, zoals recepties, feesten, trouwerijen, trainingen, bedrijfsvergaderingen. Deze ontwikkelingen vragen uiteraard ook dat besturen, directies en havenmeesters hierin meegaan en in staat zijn deze vernieuwingen op een verantwoorde en veilige wijze uit te voeren.
Geen 1-duidig profiel
Er bestaat geen 1-duidig profiel voor de havenmeester. Iedere haven werkt met een eigen specifiek profiel, afgestemd op de specifieke situatie, omstandigheden, wensen en verwachtingen. Deze diversiteit heeft tot gevolg dat geen beroepsopleiding havenmeester bestaat en dat vermoedelijk ook niet gaat komen. De (kandidaat) havenmeester haalt overal de noodzakelijke kennis- en vaardigheden op; in jargon: modulair wordt de havenmeester getraind en geschoold, afgestemd op de behoefte van de haven waar hij/zij werkt.  
Waarom certificeren?
1. Certificeren leidt tot duidelijkheid en structuur. Bestuur of directie zullen t.b.v. de certificering keuzes moeten maken m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van de havenmeester. De certificering laat zien of er een 'match' is tussen (beoogde) taken/verantwoordelijkheden enerzijds en persoonlijke kwalificaties anderszijds. Op basis hiervan kunnen ook keuzes worden gemaakt m.b.t. bij- en omscholing.
2. Certificeren is het belonen, respecteren en erkennen van de havenmeester als professional. 
3. Certificeren bindt de havenmeesters als groep. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van onderling contact en kennisuitwisseling. Indirect worden hiermee ook processen als in- en doorstroom gestimuleerd.
Jaarlijkse havenmeesterdag
Vanaf 2019 organiseert EMCI Register de jaarlijkse havenmeester dag. Naast gezelligheid en netwerken is de dag bedoeld om kennisonderhoud te stimuleren.
Komt eraan: certificering van de havenmedewerker
Naast de havenmeester hebben de meeste jachthavens ook uiteenlopende 'havenmedewerkers' in dienst. Havenmedewerkers werken veelal seizoensgebonden, ontlasten de havenmeester en verrichten uiteenlopende taken, zoals tuinonderhoud, winkelverkoop, baliebeheer. Vanaf 2019 zal EMCI Register ook registratie/certificering van havenmedewerkers aanbieden.