EMCI.NL.EXAMENS.0120 praktijk & ondernemen maritieme makelaars

KENNISTOETS EMCI.NL.EXAMENS.0120 PRAKTIJK & ONDERNEMEN MARITIEME MAKELAARS
Versie: maart 2018
Kerngegevens
Aanmelden en examen doen: LOGIN in uw persoonlijke account, ga naar uw dashboard, sectie examens
Datum: u kiest zelf uw datum
Starttijd: u kiest zelf uw starttijd
Eindtijd: starttijd + 2.5 klokuren (examenduur = 2 1/2 klokuren)
Publicatie uitslag: eindtijd + 31 kalenderdagen 
Examen type: online open-boek examen
Examen omvang: 40 vragen, combinatie van meerkeuze en open vragen 
Examen cesuur: 60%
Examen kosten: zie prijslijst op deze website
Maximaal aantal herkansingen: 10 per voucher 
Herkansingsinterval: minimaal 1 week (7 dagen)


Samenstelling (eindterm / aantal vragen / weging)
 • Taxeren / 2 / 6%
 • Dossiervorming / 2 / 5%
 • Overeenkomsten / 2 / 6%
 • Aansprakelijkheid / 2 / 5%
 • Scheepskadaster / 2 / 6%
 • CE en Europese richtlijn pleziervaartuigen / 2 / 6%
 • Beroeps / branche organisaties en gedragsregels / 2 / 6%
 • Definities- en kennis / 7 /15%
 • Beroepsinzicht / 7 / 15%
 • Introductie communicatie / 2 / 5%
 • Introductie publiciteit / 2 / 5%
 • Introductie bedrijfskunde / 2 / 5%
 • Introductie financiering en planning / 2 / 5%
 • Introductie verzekeringen / 2 / 5%
 • Introductie belastingen en BTW / 2 / 5%
 • Totaal / 40 / 100%