ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0500 kennistoets oriëntatie Nederlands recht

KENNISTOETS ADR.EMCI.NL.EXAMENS.0500 ORIENTATIE NEDERLANDS RECHT
Versie: maart 2018
Kerngegevens
 • Aanmelden en examen doen: LOGIN in uw persoonlijke account, ga naar uw dashboard, sectie examens
 • Datum: u kiest zelf uw datum
 • Starttijd: u kiest zelf uw starttijd
 • Eindtijd: starttijd + 2 klokuren (examenduur = 2 klokuren)
 • Publicatie uitslag: eindtijd + 30 minuten
 • Examen type: online open-boek examen
 • Examen omvang: 30 meerkeuze vragen
 • Examen cesuur: 55%
 • Examen kosten: zie prijslijst op deze website
 • Maximaal aantal herkansingen: 10
 • Herkansingsinterval: minimaal 1 week (7 dagen)
Samenstelling (toetsterm | aantal vragen | weging)
 • Algemeen | 20 | 76%
 • Burgerlijk procesrecht | 1 | 2%
 • Bestuurs- & publiekrecht | 1 | 2%
 • Erfrecht | 1 | 4%
 • Goederenrecht | 2 | 4%
 • Handelsrecht | 2 | 4%
 • Personen- & familierecht | 1 | 4%
 • Verbintenissenrecht | 2 | 4%%
 • Totaal | 30 | 100%