Enkhuizer Zeevaartschool | Enkuizer Maritime Academy

Enkhuizer Zeevaartschool | Enkuizer Maritime Academy
Enkhuizer Zeevaartschool | Enkuizer Maritime Academy

Postal Address
Kuipersdijk 15
NL 1601 CL Enkhuizen
Netherlands

Visiting Address
15, Kuipersdijk, Enkhuizen, North Holland, Netherlands, 1601CL, Netherlands

T: +31(0)228316364
F: +31(0)228315339
Description
DE OPLEIDINGEN AAN DE ENKHUIZER ZEEVAARTSCHOOL

Het diploma Kleine Zeilvaart (KZV) leidt op tot Kapitein voor zeilschepen tot 500 ton voor het vaargebied Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee (tot 30 mijl uit de kust en Stuurman voor de wereldwijde vaart, meer info hier.

Het diploma, gecombineerd met voldoende vaartijd, geeft recht op een vaarbevoegdheidsbewijs, meer info over dit vaarbevoegdheidsbewijs hier

Het diploma Grote Zeilvaart (GZV) leidt op tot Kapitein voor zeilschepen tot 3000 ton, wereldwijd vaargebied, en stuurman voor zeilschepen tot 3000 ton.

Zeilmodule: Voor zeevarenden met een eerder gevolgde maritieme opleiding bestaat de mogelijkheid de KZV en GZV in een verkort traject te volgen, meer info hier

Nadat men de diploma's KZV en GZV heeft behaald, bestaat er de mogelijkheid een aanvullingsopleiding te doen voor de handelsvaart. Meer info hier
De opleiding tot bootsman is op de praktijk gericht en leidt niet op tot een diploma. Meer info hier
De te behalen diploma's Kleine Zeilvaart (KZV) en Grote Zeilvaart (GZV) zijn noodzakelijk voor het behalen van het vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeilende beroepsvaart op zee. Deze bewijzen worden afgegeven namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat door het Kiwa register.

LANGE TRADITIE ZEEVAARTKUNDIG ONDERWIJS.
Het zeevaartkundig onderwijs in Enkhuizen ziet terug op een lange traditie. Reeds in de 16e eeuw, in een tijd dat zeilschepen vanuit deze toen belangrijke stad zo'n beetje alle wereldzeeën bevoeren, gaf Lucas Janszoon Waghenaer (1534-1605) er al les in zeevaartkunde.

Met de komst van de stoomschepen en betrouwbare motoren verloor de commerciële zeilvaart in snel tempo haar bestaansrecht. Klippers, schoeners, barken, tjalken, schokkers, skûtsjes en andere grote of kleine zeilvrachters verdwenen van de rivieren en de zeeën. Daarmee verdween ook de zeilopleiding en kennis over het zeilen met grote schepen. Terugkeer van de grote zeilvaart. De ommekeer kwam in de zestiger jaren van deze eeuw. Een jonge generatie begon de nog resterende rottende en roestende schepen te restaureren en weer in de vaart te brengen. De kosten hiervan werden betaald door het varen met belangstellenden.

Langzamerhand is dit overgegaan in een volwaardige bedrijfstak met goed opgeleide mensen. Inmiddels varen er weer zo’n 450 traditionele schepen rond in Noord-West Europa. En ook op de wereldzeeën en in grotere zeehavens zijn de tallships weer in kleine getale te vinden. Al deze schepen en ook hun bemanningen moeten tegenwoordig aan steeds strengere eisen voldoen. In 1978 werd de Enkhuizer Zeevaartschool opgericht om mensen de mogelijkheid te geven deze schepen veilig en verantwoord te varen. Zelfstandig en hoogwaardig.
De leeftijden van de leerlingen variëren tussen de 20 en 60 jaar, met een gemiddelde van 30-35 jaar. Lessen worden van half oktober tot eind maart op vrijdagen en/of zaterdagen gegeven. De opleidingen zijn een vorm van volwassenenonderwijs. De opleidingen worden gevolgd door zowel mannen en vrouwen uit de beroepszeilvaart , de pleziervaart en ook vanuit Rijkswaterstaat en de reguliere handelsvaart.
Examens worden afgenomen door het Landelijk Examenbureau voor de Beroepszeilvaart (LEB).

ONZE MISSIE EN VISIE

De stichting Enkhuizer Zeevaartschool, die niet door overheidswege wordt gesubsidieerd, stelt zich tot doel iedereen, ongeacht vooropleiding in staat te stellen zeevaartkundig onderwijs te volgen.
De Enkhuizer Zeevaartschool maakt voor een deel gebruik van eigen opgewekte stroom; de klaslokalen zijn voorzien van lichten die automatisch doven als er niemand aanwezig is.
Sinds 2015 zijn we actief aan de slag met het plastic-vrij maken van onze school. We vragen onze leerlingen om geen 'single use plastics' te gebruiken.
We voeren in het schoolgebouw een GSM vrij beleid, dit om gezondheidsredenen en ter bevoordeling van de sociale interactie.

INTERNATIONAAL.
De school staat open voor inschrijvingen uit het buitenland. Zo'n 20-25% van de leerlingen komt uit het buitenland (o.a. Duitsland, Zwitserland, Zweden). Voor hen bestaat de mogelijkheid de Kleine Zeilvaart en de Grote Zeilvaart in de Engelse taal te volgen. De opleiding kan niet schriftelijk gevolgd worden.

Certificates

Name Number Valid till
EMCI maritime company - organisation | basic registration - not certified Company basic registration (not certified) EMCI.COMPANY BASIC REGISTRATION (NOT CERTIFIED).EMCI MARITIME COMPANY - ORGANISATION | BASIC REGISTRATION - NOT CERTIFIED.ENKHUIZER-ZEEVAARTSCHOOL.2014-01-01.5G4R3A 2025-01-01

Boats sold by EMCI practitioners

Contact Enkhuizer Zeevaartschool | Enkuizer Maritime Academy

  • How can i help you?