PE onderhoudseisen

PE ONDERHOUDSEISEN VOOR EMCI PRACTITIONERS

Alle certificaathouders zijn verplicht hun kennis- en vaardigheden te onderhouden.

Dit is geregeld in het Reglement permanente opleiding (PE | CPD). CPD Staat voor Continuing Professional Development Program (permanente opleiding). Binnen het CPD programma is geregeld aan welke onderhoudsvereisten de certificaathouder moet voldoen.

In Nederland wordt CPD ook PE (permanente educatie) genoemd.

KLIK HIER voor het reglement permanente opleiding.

KLIK HIER voor een overzicht van alle uitzonderingen en vrijstellingen m.b.t. PE (CPD).


PE onderhoudseisen Associate Full
1. Verplichting minimaal te behalen aantal CPD punten.
Per vol registerjaar Per vol registerjaar
 • Punten kunnen worden verkregen in 5 categorie├źn
 • 1 punt staat voor 1 klokuur.
 • Alle categorie├źn kwalificeren
 • Geen verplichting per categorie.
 • Punten mogen online en offline worden bijgehouden.
 • 12 punten / jaar
 • 2 year carry-forward optie
 • 2 year carry-back optie
 • 12 punten / jaar
 • 2 year carry-forward optie
 • 2 year carry-back optie
2. Verplichting minimaal uit te voeren ADR opdrachten.
Voor de gehele associate periode Per vol registerjaar
 • Een EMCI opdracht kwalificeert indien de opdracht kan worden ge-audit.
 • Niet van toepassing
 • Niet van toepassing
3. Overig
3.1. Verplichting actief te zijn binnen het beroep
ja ja

OVERZICHT CPD | PE CATEGORIEN

CPD categorie 1
 • Scholing
 • Het deelnemen aan erkende opleiding of training alsmede het afronden van de scholing met behulp van een examen of toets en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.
CPD categorie 2
 • Verdieping
 • Het bijwonen van of het deelnemen aan beurzen, conferenties, congressen, intervisiegroepen, seminars, themabijeenkomsten, workshops alsmede erkende opleiding en training waaraan geen examen of toets is gekoppeld en dergelijke en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.
CPD categorie 3
 • Beroepsmatige activiteiten
 • Het optreden als begeleider, docent, inleider, onderzoeker, mentor, patroon of trainer binnen de scope van de certificaathouder waaronder mede het aanbieden van stage-, leer-, ervarings- en onderzoeks (werk) plekken.
CPD categorie 4
 • PR en communicatie
 • Het publiceren in populaire of wetenschappelijke uitgaven, vakbladen of vakperiodieken van artikelen, onderzoeken, rapporten en verslagen en dit alles binnen de scope van de certificaathouder
CPD categorie 5
 • Algemeen belang
 • Het binnen de scope van de certificaathouder verrichten van activiteiten of werkzaamheden ten dienste van de branche of de beroepsgroep, zoals onder meer: het uitoefenen van publieke functies en taken, het uitoefenen van bestuurlijke functies en taken, het uitoefenen van overige functies en taken binnen organisaties, openbaar bestuur, verenigingen en stichtingen.