Instroomeisen


INSTROOMEISEN VOOR EMCI PRACTITIONERS
Versie: januari 2018
Om te registreren en te certificeren als EMCI practitioner (maritieme arbiter, makelaar & mediator, jachtmakelaar, scheepsmakelaar, makelaar woonarken & woonschepen, expert pleziervaartuigen, marinesurveyor, havenmeester) dient de practitioner te voldoen aan de instroomeisen.
Klik hier voor het stroomschema instroom audit EMCI practitioners

ALGEMENE INSTROOMEISEN
1. Antecedenten auditAssociateFull
1.1. Nederland: verklaring omtrent gedrag | België: verklaring van goede zedenjaja
1.2. Algemene aanbevelingsbrieven (2x) afgegeven door derden, geen familie of werkgeverjanee
1.3. Aanbevelingsbrieven (2x) afgegeven door cliënten/opdrachtgeversneeja
2. Identificatie audit
2.1. Ingevuld online aanmeldingsformulierjaja
2.2. Nederland: uittreksel KVK | België: uittreksel kruispuntbank ondernemingen | of een eigen verklaring 'werken zonder bedrijfsinschrijving voor eigen rekening & risico'
jaja
2.3. Bewijs van verzekering aansprakelijkheid optioneelja
2.4. Bewijs kwalificerende derdengelden structuur
2.4.1. Indien havenmeester: niet van toepassing
2.4.2. Indien maritieme makelaar: verplicht
2.4.3. Indien expert pleziervaart: verplicht
jaja
2.5. Bewijs kwalificerende bedrijfs/beroepsdocumenten
2.5.1. Indien havenmeester: niet van toepassing
2.5.2. Indien maritieme makelaar: (1) makelaardij OVK (2) OVK koop & verkoop (3) taxatierapport
2.5.3. Indien expert pleziervaart: (1) inspectierapport (2) taxatierapport
jaja
3. Ervarings audit (*) (**)
3.1. Actueel scope gerelateerd curriculum vitaejaja
3.2. Meer dan een specifiek aantal jaren ervaring
3.2.1. Indien havenmeester: 2 jaar
3.2.2. Indien maritieme makelaar: 4 jaar
3.2.3. Indien expert pleziervaart: 4 jaar
neeja
3.3. Aangestelde mentorjanee
4. Opleidings | Trainings audit (*) (***)
4.1. Bewijs algemene vooropleiding
4.1.1. Indien havenmeester: niet van toepassing
4.1.2. Indien maritieme makelaar: minimaal vooropleiding MBO of hoger dan wel aantoonbaar en verifieerbaar vergelijkbaar denk-, kennis en werkniveau
4.1.3. Indien expert pleziervaart: minimaal technische vooropleiding HBO of hoger dan wel aantoonbaar en verifieerbaar vergelijkbaar denk-, kennis en werkniveau
jaja
4.2. Scope & (sub)types gebonden erkende beroepsopleiding
4.2.1. Indien havenmeester: minimaal 4 programma's uit de lijst van toegelaten kennis- en vaardighedengebieden voor havenmeesters (*****)
4.2.2. Indien maritieme makelaar: (1) praktijk & ondernemen maritieme makelaardij (2) oriëntatie scheepstechniek (3) oriëntatie Nederlands recht
4.2.3. Indien expert pleziervaart: (1) praktijk & ondernemen expertise bedrijf (2) oriëntatie Nederlands recht
jaja
5. Kennistoets (examen) (*) (***)
5.1. Kennistoets (theorie-examen).
5.1.1. Indien havenmeester: niet van toepassing, zie onder opleidings- & trainingsaudit (*****)
5.1.2. Indien maritieme makelaar: (1) praktijk & ondernemen maritieme makelaardij (2) oriëntatie scheepstechniek (3) oriëntatie Nederlands recht
5.1.3. Indien expert pleziervaart: (1) praktijk & ondernemen expertise bedrijf (2) oriëntatie Nederlands recht
jaja
6. Vaardighedentoets (examen) (*) (****)
6.1. Vaardighedentoets
6.1.1. Indien havenmeester: niet van toepassing, zie onder opleidings- & trainingsaudit (*****)
6.1.2. Indien maritieme makelaar: verplicht, differentiatie naar (1) makelaar woonarken & woonschepen (2) scheepsmakelaar (3) jachtmakelaar
6.1.3. Indien expert pleziervaart: verplicht, de titel arbiter wordt ook geëxamineerd
neeja
7. Alleen voor maritieme arbiters en maritieme mediators
Beide titels, maritiem arbiter en maritiem mediator, vallen onder het ADR Register en worden vanuit het ADR Register getoetst. De practitioner dient te voldoen aan de criteria van het ADR Register. De registratie bij EMCI Register is een co-registratie op basis van samenwerking tussen beide registers.jaja
(*)
Indien meer dan 12 jaar ervaring:
Voor maritieme makelaars en expert pleziervaart geldt dat een individuele instroomaudit mogelijk is. Hierbij kunnen vrijstellingen voor opleiding, kennistoetsen en/of vaardighedentoets worden toegekend.


(**)
Indien de practitioner nog niet het aantal benodigde ervaringsjaren heeft behaald, kan de practitioner vervangend controleerbaar bewijs aanleveren op basis van het aantal cliëntopdrachten of scope gerelateerde omzet.
Cliënt opdrachten
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifiek aantal cliënt opdrachten
Indien havenmeester: niet van toepassing
Indien maritieme makelaar: ≥ 50 cliënt opdrachten of bemiddelde schepen / pleziervaartuigen
Indien expert pleziervaart: ≥ 50 cliënt opdrachten of inspecties
Omzet
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifiek omzetbedrag
Indien havenmeester: niet van toepassing
Indien maritieme makelaar: ≥ euro 250.000,-
Indien expert pleziervaart: ≥ euro 150.000,-
(***)
Indien de practitioner geen erkende opleiding, training of kennistoets heeft behaald, echter wel een niet erkend programma heeft doorlopen, kan een individueel erkenningsverzoek van het niet erkende programma worden aangevraagd. Op basis van het verzoek kan een individuele erkenning tot stand komen of kunnen (deel)vrijstellingen worden toegekend. Neem contact op met office operations om de mogelijkheden te bespreken.
(****)
De titel 'maritiem taxateur' is niet inbegrepen in de vaardighedentoets voor maritieme makelaars en experts pleziervaart. Indien de practitioner besluit niet deel te nemen aan de aanvullende vaardighedentoets voor 'maritieme taxateur', volgt uitsluiting voor deze titel.
(*****)
Klik hier voor de lijst van toegelaten kennis- en vaardighedengebieden voor havenmeesters.