Intern onderzoek

Global Network Group heeft de zelfstandige bevoegdheid om een intern onderzoek te starten, ten alle tijden, onder alle omstandigheden en ten aanzien van iedere situatie.

Indien zich een situatie aandient, waarin geen klacht wordt ingediend of wordt vermoed dat een aanleiding bestaat tot aanpassing, correctie of verbetering, is het starten van een intern onderzoek het geschikte en proportionele instrument om informatie te verzamelen, te reflecteren op de bevindingen, te komen tot maatregelen en deze te implementeren.

Al onze practitioners zijn, desgevraagd, verplicht aan een intern onderzoek mee te werken.

De medewerking van de cliƫnten van practitioners, indien daartoe gevraagd, is wenselijk, echter, kan niet worden afgedwongen.

Ieder intern onderzoek is besloten en vertrouwelijk, tenzij anders beslist.

Alle uitkomsten van intern onderzoek worden gedeeld met ICC Council.